Bloover Door Test

Drevodomy | Stavebné práce

Drevodomy | Stavebné práce

skcsen
  • PROGIPS PREŠOV
    Okrem služieb uvedených na stránke, sme ochotný vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

Bloover Door TestVyužíva sa pri nízkoenergetických a pasívnych domoch na zistenie vzduchotesnosti budovy. Zisťuje sa pri ňom najmä to, či budova spĺňa podmienky na minimálnu energetickú stratovosť. Dobré výsledky Blower door testu sú jedným z predpokladov pre kvalitné a funkčné stavby. 

Jednou z najdôležitejších požiadaviek na nízkoenergetický či pasívny dom je minimálna prievzdušnosť konštrukcie. V poslednej dobe sa k tejto vlastnosti pasívnych stavieb začína viac prihliadať predovšetkým preto, že prievzdušnosť (resp. neprievzdušnosť) ovplyvňuje energetické vlastnosti danej budovy. Veľmi zjednodušene povedané, čím menšia prievzdušnosť, tým menšie energetické nároky.

Testovanie neprievzdušnosti budovy sa odborne nazýva Blower door test. Jeho prostredníctvom odborníci zisťujú, či sú niekde v plášti budovy miesta, ktorými by z domu unikalo teplo. Hlavným účelom Blower door testu je overenie miery vzduchotesnosti vo vzťahu k energetickým stratám a účinnosti rekuperačného vetrania.

 

Miera prievzdušnosti v tomto smere sa dá presne prepočítať na prídavok energetickej straty objektu, a preto jej znižovanie a kvalita tepelnej obálky sú hlavnými kritériami pre dosiahnutie nízkej energetickej náročnosti budov, tzn. čím tesnejšia a kvalitnejšia je tepelná obálka budovy, tým skôr sa stavba priblíži pasívnemu štandardu.

Hlavná vzduchotesniaca vrstva plní okrem tepelnej ochrany aj ďalšie dôležité funkcie. „Takmer vo všetkých prípadoch má funkciu parozábrany - teda vrstvy , ktorá bráni alebo brzdí prestup vlhkého vzduchu do konštrukcie stavby, a tým stavbu chráni proti kondenzáciou v konštrukciách," hovorí Stanislav Paleček, zakladateľ Asociácie Blower Door CZ.  Okrem toho môžu prípadné netesnosti v obálke budovy ovplyvniť kvalitu povrchovej teploty a vzduchovú nepriezvučnosť. "Výsledok testu je teda veľmi často meradlom kvality spojenia dôležitých prvkov konštrukcie stavby."

 

Ako sa Blower door test vykonáva?

Prípravy a samotné vykonanie Blower door testu trvajú v závislosti od veľkosti budovy a jej dokončenia, rádovo od niekoľkých minút až po hodiny. Pred testom je v budove treba zatvoriť okná a dvere, upchať "balónikom" všetky kruhové otvory – napr. kanalizáciu , vodu a pod. Okrem toho musí byť už predtým na stavbe hotové vzduchotesné prelepenie ostatných otvorov. Podľa skúsenosti je príprava rodinného domu hotová do hodiny, následne prebieha asi pol hodiny až hodinu test.

Samotný test sa vykonáva tak, že sa do niektorého z obvodových otvorov budovy, teda do dverí či okna, umiestni rám s osadeným regulovateľným ventilátorom, ktorý je v ráme utesnený plachtou. Následne sa pripoja meracie sondy, ktoré zisťujú vnútorný a vonkajší tlak. Po zapnutí ventilátora je v budove vytváraný pretlak alebo podtlak až do chvíle, kedy je medzi vnútorným a vonkajším prostredím dosiahnutý rozdiel 50 Pa.

Tento rozdiel približne zodpovedá tlaku, ktorý vyvíja vietor s rýchlosťou 10 m/s a hodnota sa označuje n50. Vyjadriť ju možno ako podiel objemu vzduchu, ktorý prejde cez konštrukciu budovy za jednu hodinu. Teda napr. hodnota 0,75 znamená, že každú hodinu sa tri štvrtiny objemu vzduchu v budove pri vyššie uvedenom rozdiele tlakov nekontrolovane vymení skrz netesnosti v obvodovom plášti.

Od chvíle, kedy je dosiahnutý potrebný rozdiel medzi vonkajším a vnútorným tlakom sa po určitú dobu zisťuje objem vzduchu, ktorý je potrebné dodávať dovnútra (v prípade podtlaku odoberať), aby počiatočný tlakový rozdiel zostal zachovaný. V závere sa potom tlakový rozdiel postupne znižuje na 40, 30, 20 a 10 Pa a výsledkom je regresná priamka vytvorená zo všetkých dát.

Výsledky Blower door testu sú k dispozícii hneď

Výstup merania je generovaný ihneď po skončení a jeho výsledkom je hodnota vzduchotesnosti budovy. Vďaka testu možno rozpoznať turbulentné alebo laminárne prúdenie, t.j. či je v stavbe jeden väčší otvor (v tomto prípade má zmysel použiť termokameru na identifikáciu) alebo mnoho malých dier (spôsobené pravdepodobne prievzdušnými materiálmi a netesnými spojmi)

Koľko stojí Blower door test?

Hoci vyzerá komplikovane, test neprievzdušnosti je v súčasnosti pre špecializované firmy už rutinnou úlohou. Technicky zdatnejší majitelia domov si ho dokonca po zapožičaní potrebného vybavenia môžu urobiť aj svojpomocne. Cena Blower door testu sa odvíja od veľkosti domu. Pri štandardnom rodinnom dome by sa cena testu vzduchotesnosti mala pohybovať okolo 250 eur.

Aké hodnoty treba pri meraní dosiahnuť?

Pri nízkoenergetických domoch, v ktorých je spotreba tepla na vykurovanie do 50 kWh/ m.a, je hodnota vzduchovej priepustnosti okolo 1,5 maximálne do 1. 

Pasívne domy musia splniť o niečo prísnejšie kritérium, požadovaná hranica prievzdušnosti je tu 0,6. 

Len pre porovnanie - pri starej zástavbe sa hodnota často pohybuje zhruba okolo 7 až 12.

V nadväznosti na bežné meranie sa následne realizuje presná identifikácia prievzdušných miest a ich utesnenie. K tomu sa využíva predovšetkým termokamera, mikroanemometer, ktorý meria rýchlosť prúdenia vetra, príp. ultrazvuk.

Kadiaľ môže teplo unikať?

Jedným z miest, kde sa objavujú netesnosti, je napojenie tvaroviek prieduchov pri komínoch. Z toho dôvodu je potrebné nezabudnúť na kvalitné omietnutie. Horšou kvalitou vzduchotesnosti sa vyznačujú aj keramické tvárnice, a to preto, že v sebe majú vzduchové dutiny. Aby sa predišlo prípadným únikom tepla, je nutné aj tieto tvárnice perfektne omietnuť.

Problém s prievzdušnosťou sa občas prejaví aj u OSB dosiek. Prievzdušnosť u nich závisí od faktora difúzneho odporu, preto je lepšie menej kvalitné výrobky dopredu natrieť latexom, čím je možné zabrániť vzniku prípadnej nežiaducej prievzdušnosti. Všeobecne možno za problematické označiť napr. vonkajšie posuvné dvere, ktoré sa zatvárajú "na kefky" a mnohokrát ich nemožno nijak utesniť.

Okrem toho je nutné dbať aj na presné prevedenie všetkých stavebných detailov - či už ide o napojenie okenných rámov, ktoré musia byť vybavené vzduchotesnou butylovou páskou, no netreba zabúdať ani na ďalšie spoje. Opomenúť nemožno ani správne napojenie stropov, správne spojenú a prelepenú parozábranu alebo inú častú chybu - nedosťahovanú omietku vo vrstve podlahy pri sokli až ku vzduchotesnej vrstve. Ak sú všetky uvedené miesta ihneď od začiatku vykonané precízne, nemusí sa majiteľ domu obávať Blower door testu. V takom prípade sa totiž len potvrdí neprievzdušnosť budovy, ktorá je signálom jej nízkej energetickej náročnosti.

Blower door test A a B

Blower door test sa u nás vykonáva v dvoch variantoch, ktoré sú opísané v norme STN EN 13829. "Metóda B sa spravidla používa na identifikáciu defektov v štádiu nedokončenosti stavby teda v čase, kedy je možné ešte mnohé detaily opraviť."  Metóda A vymedzuje meranie prievzdušnosti budovy v už dokončenom štádiu. Táto metóda je vlastne vizitkou projektanta a staviteľa. "Len metóda A dáva neskreslený pohľad na neprievzdušnosť konštrukcií, a tým jej vklad k celkovej energetickej bilancie stavby. Meranie sa podľa neho uskutočňuje predovšetkým v domoch pasívnych, v menšej miere potom aj v domoch nízkoenergetických," dodáva odborník.

Blower door test v budúcnosti

Metóda Blower door testu je podľa odborníkov stále obľúbenejšia. Energetickú úspornosť nízkoenergetického a zvlášť pasívneho domu nie je možné zaručiť bez znalosti miery vzduchotesnosti. Toto pochopila už väčšina realizátorov pasívnych domov a vyžadujú overenie stavieb. 

 

KONTAKTY

kontakty


 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas