f g+ yt

tel: 0905 284 702 progips@progips.sk

Koncept obvodovej steny

V nízkoenergetických stavbách musí mať obvodová stena precíznu vzduchotesnú rovinu.

Tvorí ju parozábrana alebo inteligentná klimamembrána umiestnená vo viacvrstvovej konštrukcii spravidla v 1/3 hrúbky steny od interieru. V každom prípade je dobré preveriť si riziko kondenzácie výpočtom v dostupných programoch.

V nízkoenergetických stavbách sa využíva koncept skladby steny difúzne uzavretej alebo difuzne otvorenej.

Konceptom difuzne uzavretej skladby je zvonku fasádny zatepľovací systém, sadrovláknitá alebo konštrukčná doska, rám, tepelná izolácia, parozábrana sadrovláknitá alebo konštrukčná doska, sadrokarton.Parozábrana tu tvorí vrstvu, ktorá má zamedziť vniknutiu pary do konštrukcie.

Konceptom difuzne otvorenej skladby je zvonku materiál požitý pri opláštení, ktorý dobre prepúšťa vodnú paru. Z vnútornej strany sa namiesto paronepriepustnej plastovej fólie umiestní veľkoplošný materiál, ktorý prepustí do vnútra konštrukcie len toľko pary, koľko sa dostane z konštrukcie vonkajšou stranou. Zo strany exterieru musí byť použitý obklad proti zrážkovej vode s odvetranou vzduchovou medzerou, ktorá odvádza vodnú paru, alebo difúzne priepustný omietkový systém.

Inteligentnú klimamembránu tvorí špeciálna fólia, ktorá svoje vlastnosti mení z hľadiska paropriepustnosti vodnej pary. V zime keď je vysoké riziko kondenzácie pár, sa uzavrie a bráni prieniku pary. V lete, keď je potrebné, aby sa prebytočná voda odparila z konštrukcie sa otvorí. Tento systém je vhodný v drevostavbách, v ktorých je riziko zabudovania dreva s vysokou vlhkosťou. Konštrukcia tak má tendenciu sa neustále vysušovať.

 
Galéria k článku: