f g+ yt

tel: 0905 284 702 progips@progips.sk

Požiarná odolnosť

Drevostavby sprevádza mýtus o zvýšenom riziku požiaru. Ako sú na tom drevostavby s horľavosťou a odolnosťou voči požiarom v porovnaní s ostatnými stavbami? Správne navrhnuté a vykonané drevené konštrukcie odolávajú požiaru dokonca lepšie než napríklad konštrukcie oceľové. Nehorľavosť dreva je výrazne zvýšená pomocou veľkoplošných materiálov na opláštenie drevených nosných konštrukcií. Tu sa používajú materiály, ktoré pri skúškach získali hodnotenie triedy A1 teda NEHORĽAVÉ –klasifikované podľa europskej normy EN 13501–1. Drevo samozrejme horí, ale zuhoľnatená vrstva, ktorá pri požiari vznikne, potom bráni ohni v ďalšom postupe. Proces horenia sa buď výrazne spomalí, alebo úplne ustane.

Drevená konštrukcia tvorí budovu tak ako ju vytvára aj konštrukcia z iných materiálov( oceľ, beton, tehla ai...). Budova sa musí z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhnúť a postaviť tak aby pri požiari:

 
  •  umožnila bezpečnú evakuáciu
  • bránila šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnými úsekmi

  • bránila šíreniu požiaru mimo budovy

  • umožnila účinný zásah hasičov

Splnenie požiadaviek na požiarnú bezpečnosť stavieb sa preukazuje projektovým riešením, ktoré musí zohľadňovať požiarné predpisy. Ak sú predpisy splnené a budova je bezpečná, nezáleží na konštrukcii z akej je postavená. Moderné drevostavby sa tak ako každá budova tiež nemôžu úplne vyhnúť riziku požiaru. Štatistiky výskytu požiaru hovoria o tom, že príčinu požiaru netreba hľadať v materiáloch, výrobkoch, zariadeniach či stavbách ale skôr v ľuďoch.