f g+ yt

tel: 0905 284 702 progips@progips.sk

Rámový konštrukčný systém

Stĺpikovým rámovým systémom montáže sa zaoberá aj naša spoločnosť. Bol vyvinutý z amerického systému , two by four“.Tomu zodpovedá v metrickej miere hranol 50/100mm. Tento systém montovaných stavieb využíva drevenú konštrukciu zo sušených dĺžkovo nadpájaných – KVH hranolov s vloženou tepelnou izoláciou a opláštenú sadrovláknitými doskami. Stĺpiky sú osovo vzdialené 400-600mm, kotvené sú da spodného hranola rámu a zvrchu sú preložené vrchným hranolom spravidla tej istej dimenzie. Takýto rám dokáže pri danej dimenzii a vzdialenosti stĺpikov vďaka vysokej pevnosti dreva preniesť štandardné zaťaženie dvoch podlaží s bežnými rozmermi miestnosti. Rámové konštrukcie stavané priamo na mieste nepotrebujú ťažké mechanizmy aby sa stavby dali zložiť do celku vďaka čomu sú nároky na vybavenie staveniska a zaťaženie okolia pri výstavbe minimálne. V drevenom dome môžeme bývať už o niekoľko týždňov. Výstavba je veľmi rýchla. Stĺpikový stavebný systém umožňuje jednoducho vytvárať aj zložitejšie členité nepravouhlé pôdorysy.


Tepelnú izoláciu rámu tvorí mäkký materiál, minerálna alebo rastlinna vlna, fúkaná alebo napeňovaná izolácia. Dôvodom je zvýšenie tepelného odporu steny a zabráneniu kondenzácii vo vnútri konštrukcie. Zo strany interieru je taktiež vhodné realizovať dodatočnú tepelnoizolačnú a inštalačnú vrstvu. Dodatočným zateplením môžeme získať:


- zvýšenie povrchovej teploty stien a tým aj zvýšenie tepelnej pohody
- zníženie spotreby energie na vykurovanie
- odstránenie plesní v chladných kútoch
- zvýšenie tepelnej stability budov voči kolísaniu vonkajšej teploty


Zlepšenie tepelnoizolačných vlastnosti budov dosiahneme zvýšením
hrúbky konštrukcie alebo voľbou jednotlivých materiálov konštrukcie s čo najnižšou hodnotou.

 
Galéria k článku