f g+ yt

tel: 0905 284 702 progips@progips.sk

Rekuperácia-vetranie

Výmena vzduchu

Nízkoenergetické stavby majú hygienickú výmenu vzduchu riešenú núteným vetraním.

Je to dôležitý prvok aby vzniknuté pary z využívania stavby neostávali uzavreté v objekte.

Sú to centrálne rekuperačné jednotky s potrubným systémom rozvodu vzduchu. Ich súčasťou je aj predohrev, ktorý sa využíva prevažne v zimnom období aby sa predišlo velkemu ochladeniu interieru počas výmeny vzduchu.

Druhý systém výmeny vzduchu tvorí Inventér. Jeho súčasťou sú vetracie jednotky-ventilátory bezložiskové osadené v obvodových stenách. Pred nimi sú keramické vložky zabezpečujúce ohrev čerstvého vzduchu prichádzajuceho do objektu. Synchronizáciou ventilátorov je dosiahnutá regulovaná výmena vzduchu v každej miestnost