f g+ yt

tel: 0905 284 702 progips@progips.sk

Základy

Ako každá stavba aj tento systém vyžaduje zálkad. Pripraviť dobrý základ je veľmi dôležité hlavne preto aby stavba časom nesadala a nepraskala. Základy sa hĺbia do nezamŕzajúcej hĺbky, to je od 80 do 120 cm v závislosti na nadmorskej výške a pôdnych pomeroch lokality. Hĺbku základových pásov stanoví projektant alebo statik. 

Niektoré druhy zakladania stavieb a drevostavieb 


-základové pásy so základouvou doskou   

Základy sú spodná, často podzemná časť stavby, ktorá prenáša zaťaženie budovy do základovej škáry. Základová škára je plocha, kde sa stretáva základ a podzákladie. Skladajú sa z monolitického a prefabrikovaného betónu, alebo betónových debniacich tvárnic. Pri návrhu berieme do úvahy zaťaženie, únosnosť, podzákladie a hladinu podzemnej vody. Hĺbka základovej škáry je v rozpätí od 800 do 1200 mm. 

  

-základ založený na štrku z penového skla

Svoje využitie nachádza všade tam, kde sa vysoký tepelný odpor má dosiahnuť s materiálom, ktorý má vysokú statickú únosnosť, má anorganický pôvod, uzavreté dutiny, je mrazuvzdorný, nehorľavý a má nízku cenu.

Statická zaťažiteľnosť znižuje stavebné náklady pre inak potrebné nosné konštrukcie ako základové pásy. Mrazuvzdornosť dovoľuje plytké výkopy a nízka hmotnosť zabezpečuje podstatné odľahčenie podložia.

Dvojito napenené recyklované odpadové sklo vo forme štrku, pre optimálnu nosnú hydro/tepelnú izoláciu, pod základové platne pre bytovú, cestnú a priemyselnú výstavbu.

Zaručuje dlhodobú, dobrú tepelnú izoláciu, vysoký prenos zaťaženia, lom kapilár a ochranu proti mrazu.

Zaručuje optimálnu, zaťaženie prenášajúcu hydroizoláciu


-základ založený na zemných skrutkách

Bezproblémová demontáž, alebo premiestnenie. Domčeky v rozprávkach stáli na stračích nôžkach, dnes ich postavíme na zemné skrutky takto založený základ je možné premiestniť na iné miesto  Urobiť betónové základy už v upravenej záhrade alebo teréne nejde prakticky bez toho, aby sme potom terén znovu museli upravovať a kultivovať. Na zemné skrutky postavíme stavbu naozaj na zelenej lúke a tá zostane zelená bez úprav aj potom. 

 
Galéria k článku