AKTUALITY

Drevodomy | Stavebné práce

Drevodomy | Stavebné práce

skcsen
  • PROGIPS PREŠOV
    Okrem služieb uvedených na stránke, sme ochotný vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

Snahou projektantov je pozitívne ovlpyvniť celkovú energetickú bilanciu a v určitých prípadoch dosiahnúť tzv. kvázi nulovú energetickú bilanciu, resp. dosiahnúť úroveň energeticky pasívneho domu. Nízka spotreba energie na vykurovanie sa pohybuje v intervale 5 až 50 kWh/m2 a.

Domy s ešte menšou spotrebou patria do kategórie s označením takmer nulových domov. Slovné označenie tejto kategórie domov sa  v rámci regiónov mení. Európska definícia pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie vyžaduje zníženie spotreby v budovách, ale tiež so sebou nesie požiadavku využívania obnoviteľných zdrojov energie. ,,Takmer nulové alebo velmi malé množstvo energie, by malo byť do značnej miery pokryté energiou z obnoviteľných zdrojov vrátane obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej v mieste stavby alebo v okolí" Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v budovách znamená znížiť našu závislosť na dovoze, keďže asi 40% energie v EÚ sa spotrebuje v budovách. Rozhodujúce slovo pri spotrebe energie v bytovej výstavbe má energia na vykurovanie. Veľkosť tepelných strát či tepelných ziskov je možné účinne ovplyvňovať prostredníctvom zaistenia priaznivého prispôsobenia všetkých rozhodujúcich faktorov, z ktorých rozhodujúcim prvým krokom je vysoký stupeň tepelnej ochrany obvodového plášťa, ktorý je definovaný súčiniteľom prechodu tepla čiže U-hodnotou. Pre steny a strechu energeticky pasívneho domu by mala byť táto hodnota menšia alebo rovná 0,10 W/m2.K

KONTAKTY

kontakty


 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas