AKTUALITY

Drevodomy | Stavebné práce

Drevodomy | Stavebné práce

skcsen
  • PROGIPS PREŠOV
    Okrem služieb uvedených na stránke, sme ochotný vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

Doteraz je u nás v odbornej verejnosti prijatá následovná klasifikácia energeticky úsporných domov.

Charakteristické znaky úsporných budov 

-veľmi dobrá izolácia vonkajších stavebných prvkov

-starostlivý návrh a vyhodnotenie tepelnej ochrany budovy v detailoch (predchádzanie výskytu tepelných mostov a ich redukovanie)

-kompaktnosť budovy, tesnosť vonkajších stavebných prvkov

-optimalizované vetranie v závislosti od skutočnej spotreby

-optimalizované využívanie solárnych ziskov

-dobrá a pružná regulovateľnosť rozvodu tepla, vhodná produkcia tepla na vykurovanie

-zladenosť funkcie jednotlivých komponentov a ich prispôsobenosť požiadavkám užívateľa

Priemerná spotreba energie produkovanej na teplo vzhľadom na úžitkovú plochu v obytných budovách činí na Slovensku 165-195 kWh/m2 za rok. Podľa tepelnotechnických noriem platných do roku 2011 štandard ročnej spotreby tepelnej energie na vykurovanie rodinného domu ja u nás okolo 100kWh/m2. Energeticky pasívne domy by mali mať ročnú mernú potrebu tepla na vykurovanie pod hodnotou 15 kWh/m2.

Ukazuje sa, že najekonomickejším riešením hrubej stavby budovy s nízkou spotrebou energie (popri aplikácii technických zariadeni na využitie spätného získavania tepla a slnečnej energie) je práve uplatnenie konštrukcii na báze dreva. Vlastnosti použitých materiálov obalových konštrukcií drevostavieb dovoľujú na dosiahnutie požadovaných tepelnoizolačných vlastností použiť menšiu hrúbku stien v porovnaní so stavbami na silikatovej báze. Napríklad pre normu STN 73 0540 platnú do roku 2011 je odporučaný tepelný odpor obvodovej steny R ≥ 3m2.K/W. Tomu zodpovedá stena z tehál CDm o celkovej hrúbke 1,992m alebo stena  z odľahčených keramických tvaroviek hrúbky 440mm a tepelnoizolačnej omietky, alebo z tvaroviek hrúbky 380mm s prídavnou tepelnou izoláciou.

Pri budovách na báze dreva, pri použití klasickej konštrukcie obalového plášťa, je postačujúca celková hrúbka steny 169mm

V nízkoenergetickej výstavbe pri dodržaní vysokého izolačného štandardu je veľkosť tepelného odporu R obvodových stien ešte väčšia (R>5m2.K/W) a pri klasickej silikatovej konštrukcii dosiahnuteľná len pri značnej hrúbke obalového plášťa.

Pri energeticky psívnych domoch by mala byť hodnota súčiniteľa prechodu tepla U≥0,1W/(m2.K). Tomu zodpovedá skladba s hrúbkou tepelnej izolácie cca 300mm. Výhodou ľahkého dreveného plášťa je, že takmer celá hrúbka steny sa zúčastňuje na tepelnej izolácii.

KONTAKTY

kontakty


 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas