AKTUALITY

Drevodomy | Stavebné práce

Drevodomy | Stavebné práce

skcsen
  • PROGIPS PREŠOV
    Okrem služieb uvedených na stránke, sme ochotný vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

Vysoká životnosť drevených konštrukcií závisí predovšetkým od človeka, od kvality jeho myslenia a rúk. Ide hlavne o správne stavebné riešenie, výber dreva a pomocných materiálov, konštrukčnú a podľa situácie aj chemickú ochranu ako aj pravidelnú starostlivosť. Reálne početné príklady dochovaných stavieb so životnosťou niekoľko storočí, ktoré doposiaľ slúžia svojmu účelu, ukazujú možnosť predĺžiť fyzickú a ekonomickú životnosť stavby ďaleko nad rámec ich morálnej životnosti.(napr. drevené kostolíky na východe Slovenska, drevodomy stavané od 70r. minulého storočia tzv okalové domy).

Drevo v stavebných konštrukciách musí okrem mechanických vlastností (hlavne pevnosť) spĺňať aj požadavky na predpísanú vlhkosť, nesmie obsahovať hnilobu a poškodenie hmyzom. V stavebno-stolárskych výrobkoch nesmie mať navyše viditeľné chyby (vysoký podiel hŕč, zamodrenie a pod.) Tieto požiadavky sú definované normy STN a EN.  Prirodzená trvanlivosť dreva je schopnosť dreva zachovať si pôvodnú štruktúru a vlastnosti v podmienkach priaznivých pre aktivitu drevo znehodnocujúcich činiteľov (odolnosť proti drevokaznývm hubám, odolnosť proti drevokaznému hmyzu). Odolnosť dreva proti biotickým škodcom nezávisí od hustoty, keďže aj druhy dreva s vysokou hustotou patria k menej trvanlivým druhom(buk,hrab).

Hlavnou úlohou preventívnej konštrukčnej ochrany drevených konštrukcií je zabrániť aktivite alebo znížiť riziko aktivity biotických škodcov dreva i rôznych abiotických degradačných činiteľov, čím sa redíjde zbytočným poruchám. Pri výstavbe drevenej konštrukcie je dôležité správne prerušiť drevené prvky a vylúčiť ich premočenie dážďovou vodou počas prepravy, pri skladovaní i v priebehu výstavby. Pred montážou by nemalo dôjsť k uloženiu drevených prvkou priamo na zem bez ochrany vôči dážďovej vode. Nevhodné je aj ich uloženie pod mechanicky porušené paropriepustné fólie, keďže dážďová voda cez porušenú fóliu prenikne, ale spätne sa už ťažko odparuje. Strešné konštrukcie by sa mali čo najskôr zakryť. Azda najdôležitejšou zásadou konštrukčnej ochrany dokončených drevených konštrukcií je ,,trvalá ochrana perd zvýšením vlhkosti dreva" s cieľom predísť poškodeniam drevokaznými hubami i viacerými druhmi hmyzu. V niektorých prípadoch (ak už došlo k napadnutiu znehodnocujúcimi činiteľmi alebo ak sa konštrukčná ochrana javí ako nedostatočná) je možné životnosť drevených konštrukcií stavieb predĺžiť chemickou ochranou.

Netesnosti sú potenciálnou príčinou poškodenia objektov. Vlhký, teplý vzduch prúdi z interieru cez medzery a praskliny do chladnejších častí a vodné pary, ktoré obsahuje, môžu kondenzovať. Táto kondenzácia vytvára ideálne prostredie pre vznik pliesní a húb. K poškodeniu drevených prvkov môže dôjsť na miestach s veľkými únikmi. Vlhkosť, ktorá prenikne aj do izolačného materiálu, môže až šesťnásobne znížiť jeho izolačné vlastnosti, v porovnaní s materiálom v suchom stave. Toto zníženie tepelnej účinnosti v konštrukcii vedie k ďalšimu hromadeniu vlhkosti, ktoré dáva do pohybu reťazovú reakciu vedúcu k vážnemu poškodeniu. Vzduchotesný plášť budovy bez netesnosí zabráňuje tomuto procesu a napomáha predlžovaniu jej životnosti.

KONTAKTY

kontakty


 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas