AKTUALITY

Drevodomy | Stavebné práce

Drevodomy | Stavebné práce

skcsen
  • PROGIPS PREŠOV
    Okrem služieb uvedených na stránke, sme ochotný vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

Ak vnímame drevo ako stavebný materiál v priamom vzťahu s prostredím a užívateľom, upúta nás niekoľko priaznivých vlastností.

Drevo je teplé na dotyk - je to spôsobené tepelnoizolačnými vlastnosťami a nízkou tepelnou príjimavosťou.

Drevo má schopnosť prijímať nadmernú vlhkosť z prostredia a naopak - uvoľňovať ju do suchého prostredia

Drevo má schopnosť pohlcovať škodlivé látky, má príjemnú arómu a niektoré živice, ktoré uvolňuje, majú dokonca priaznivé účinky na organizmus.

Masívne drevo pomáha udržať priajeľskú klímu aj v letnom odbobí a naopak, umožňuje rýchle zvýšenie povrchových teplôt stien pri zakurovaní. Prirodzená textúra a sfarbenie dreva má priaznivé psychologcké účinky.

Drevná hmota a drevené materiály majú vynikajúce akustické vlastnosti, ktoré sa využívajú pri obkladoch divadiel, koncertných sál a iných akusticky náročných priestorov. V prípade niektorých konštrukcií je použitie dreva priamo predurčené, a to pre jeho priaznivé fyzikálne vlastnosti. Z hľadiska tepelnej vodovosti a kontroly vlhkosti je drevo napríklad vhodné na realizáciu nosných konštrukcií plavárni a športových halových objektov. Novodobé budovy na báze dreva sú zároveň charakteristické nízkou spotrebou energie na vykurovanie, vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami obalového plášťa i nízkou celkovou energetickou bilanciou vrátane energie na výrobu a prepravu stavebných dielcov.

Konštrukčné systémy z dreva sa vyznačujú efektívnou tepelnou ochranou, keďže je pri nich zhľadiska tepelného odporu využitá celková hrúbka obvodových stien. Samotné drevo sa v konštrukcii vzhľadom na svoju nízku tepelnú vodivosť podieľa na eliminácii tepelných mostov. Z ekonomického hľadiska je vhodné na výrobu domov z nízkou spotrebou energie použiť práve ľahkú rámovú konštrukciu na báze dreva vyplnenú vysokoúčinnou izoláciou bez extrémnenho nárastu hrúbky obvodovej steny.

Budova potrebuje na svoj vznik suroviny a energiu. Pri výrobe stavebných dielcov a hmôt sa spotrebúva množstvo materiálu, ktorý môže pochádzať z neobnoviteľného a vyčerpateľného zdroja. Naopak drevo ako obnoviteľná surovina neustále dorastá v lesoch, dokonca i bez zásahu človeka. Neustály prírastok drevnej suroviny v lesoch je dokonca garantovaný zákonom. Na výrobu stavebných hmôt a dielcov sa spravidla vynakladá veľké množstvo energie spotrebovanej pri ťažbe a doprave surovín, mechanickom a tepelnom opracovaní (beton, pálená tehla, Ytong - plynosilikat). Taktiež doprava už hotového polotovaru na stavenisko, či výšková doprava takých materiálov je nákladná. Naopak, ľahké stavebné dielce a hmoty, medzi ktoré patrí aj drevo, sa vyznačujú nižšími energetickými vstupmi. Každá budova zanecháva stopu na životnom prostrdí. Či už je to v množstve spotrebovanej energie na vykurovanie a ostatnú prevádzku, alebo v množstve vyprodukovaných emisí.

                                                                                                                                                                    zdroj: Moderné drevostavby

KONTAKTY

kontakty


 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas