Podlahy

Drevodomy | Stavebné práce

Drevodomy | Stavebné práce

skcsen
 • PROGIPS PREŠOV
  Okrem služieb uvedených na stránke, sme ochotný vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

Podlaha je jednovrstvová alebo viacvrstvová konštrukcia, ktorá tvorí vrchnú časť vodorovných a šikmých konštrukcií. Podlaha vždy bezprostredne nadväzuje na podkladový materiál, ktorým môže byť v najnižšom poschodí podkladová betónová vrstva alebo vo vyšších poschodiach stropnej konštrukcie. Konštrukcia podlahy musí vyhovovať niekoľkým podmienkam ako sú napríklad odolnosť, nepriezvučnosť, bezpečnosti ako požiarne, hygienické atď.

Základné rozdelenie podláh

 • plávajúce podlahy
 • tuhé podlahy
 • dvojitej podlahy
Rozdelenie vrstiev podlahy
 • podkladová vrstva - je tvorená buď podkladovým betónom alebo nosnou časťou stropnej konštrukcie
 • vyrovnávacia vrstva - slúži na vyrovnanie všetkých nerovností na podkladovej vrstve
 • izolačná vrstva
 • zvuková izolácia
 • tepelná izolácia (izolačná vata, polystyrén)
 • izolácia proti vode (napr.polyetylenová fólia)
 • roznášacia vrstva - táto vrstva má za úlohu roznášať sústredeného úžitkového zaťaženia na väčšiu plochu podkladu
 • nášľapnej vrstvy - tvorí horný povrch podlahovej konštrukcie
 • lignocelulózová nášľapná vrstva - drevo, bambus ai
 • dlažba (najčastejšie používané sú keramické, kamenné, betónové, predtým aj drevené, širšie, tehlové, terazzové a xylolitové)
 • mazanina (väčšinou betónová, samonivelačná (sádrová), stierková)
 • podlahové povlaky
 
 

Anhydritové samonivelizačné potery (sádrové)

Anhydritová podlaha predstavuje nástupcu betonových podláh pre občiansku výstavbu a ľahký priemysel. Anhydritové podlahy pomohli rozvoju vo výstavbe v oblasti odhlučnenia vnútorných priestorov a zateplenia.

Pre výrobu anhydritových podláh sa používa najčastejšie termický anhydrit, ktorý vzniká (po tepelnom spracovaní) z energosedrovca. Ďalšia možnosť je syntetický anhydrit. Syntetický anhydrit vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe kyseliny. Ďalšia a posledná je prírodný anhydrit.
Anhydrit je len jedna so zložiek pri výrobe anhydritovej podlahy. Ďalšie zložky sú voda a piesok frakcie 0/4 (tj. zrno veľkosti 0 až 4mm) a bližšie nešpecifikovaná chémia, ktorá uľahčuje roztekanie namiešanej zmesi.
Zásadný rozdiel v správaní anhydritového spojiva od cementového je v tom že sa pri reakcii s vodou nezmršťuje.
Vďaka tejto vlastnosti má potom podlaha vyliata anhydritom vyššiu pevnosť.
 
Výhody oproti betónovej podlahe
 • menšia konštrukčná hrúbka
 • menšie zaťaženie konštrukcie
 • o 15% lepšia tepelná vodivosť oproti betónu - vhodné pre podlahové kúrenie
 • bezškárové plochy - až 600 m2
 • nivelácia - rovné podlahy je možné docieliť veľmi ľahko.

Nevýhody
Jediná výrazne záporná stránka anhydritovej podlahy je reakcia na vodu. Pri väčšom
premočení anhydritovej podlahy dochádza k značnému zníženiu pevnosti vo všetkých smeroch. Po vysušení podlahy sa vracajú parametre pred zvlhčením. Ďalšia nevýhoda je vytvorenie nesúdržnej vrsty tzv.škrupina (sinter) na povrchu vytvrdnutého anhydritu, ktorú je nutné pred pokládkou lepenej krytiny odstrániť. Možno ju odstrániť buď 36-48 hodín po zaliatí ostrou hranou škrabky na ľad alebo až po úplnom vysušení a to pomocou podlahovej brúsky s brúsnym kotúčom na betónové povrchy.
 
Prevedenie
 • Pevná podlaha - Vykonáva sa na pevný podklad. Strop alebo základová doska.Tento druh konštrukcie nie je vhodný do občianskej výstavby.
 • Plávajúca podlaha - Vykonáva sa na separačnú vrstvu. Ako podklad väčšinou slúži tepelná alebo kročajová izolácia.
 • dutá podlaha - Skladba sa skladá z medzery medzi podkladovou vrstvou a anhydritom. Ako podklad pre anhydritovú podlahu slúži väčšinou súchá podlaha so sárdovláknitých dosiek alebo OSB doska. 
Súché podlahy
Suché podlahy sú plávajúce podlahy, pri ktorých môže byť pevný zmontovaný podlahový dielec doplnený dodatočnou izolačnou vrstvou (suchý podsyp, polystyrén, drevovláknitá doska či minerálna izolácia).

Suchá podlaha je vytvorená:
z podlahových dielcov, t. j. dvoch sadrovláknitých dosiek formátu 1 500 x 500 mm, hrúbky 10 alebo 12,5 mm, vzájomne k sebe zlepených už z výroby; dosky sú vzájomne predsadené tak, že po obvode vzniká polodrážka potrebná pre spoľahlivé
zlepenie susedných dielcov;
z jednotlivých sadrovláknitých dosiek ideálne formátu 1 500 x 1 000 mm, hrúbky 10 alebo 12,5 mm, ktoré sa k sebe lepia pri montáži.

Sadrovláknité dosky Rigidur sú vyrobené zo sadry, papierových vlákien a minerálnych prísad. Všetky suroviny sa zmiešajú a po pridaní vody sa pod vysokým tlakom lisujú. Technológia lisovania zaručí hladký, celistvý povrch dosiek, ktorý značnou mierou uľahčuje finálnu povrchovú úpravu. Pri výrobe sú dosky hĺbkovo impregnované. Impregnácia zabezpečí odolnosť dosiek proti zvýšenej vlhkosti a zabráni vzniku a rozvoju plesní.
 

 
 

KONTAKTY

kontakty


 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas