AKTUALITY

Drevodomy | Stavebné práce

Drevodomy | Stavebné práce

skcsen
  • PROGIPS PREŠOV
    Okrem služieb uvedených na stránke, sme ochotný vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

Drevo ma samo o sebe veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti, dodatočným zateplením ich ešte znásobíte. Okrem toho, že izoláciou stavbu ochránime pred poveternostnými podmienkami, predĺžime jej životnosť a zvýšime aj požiarnu odolnosť stavby.

V súčasnosti je pomerne bežným riešením montáž striekanej izolácie. Ide o rýchly spôsob izolácie, pri používaní polyuretánovej (PUR) alebo polyizokyanurátovej (PIR) peny môže dochádzať k mnohých závažným chybám, ktoré ovplyvnia kvalitu celej stavby. Narozdiel od priemyselne vyrábaných izolačných materiálov (PIR dosky, penový polystyrén, extrudovaný polystyrén, minerálna vlna), pri striekanej pene je kvalita výslednej izolácie podmienená splnením viacerých podmienok priamo na stavbe (aplikačná teplota, teplota povrchu, vlhkosť…), ktoré sa dajú splniť len veľmi ťažko. K tomu sa pridáva spôsob aplikácie, ktorej výsledný efekt výrazne ovplyvňuje montážnik priamo na stavbe. Odborníci sa zhodujú, že izolačné vlastnosti striekanej peny značne kolíšu a kvalitu izolácie zo striekanej peny nikto neprevereuje. Ďalšie problematické momenty sa týkajú zabudovanej vlhkosti, priepustnosti vodných pár a splnenia technických požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť. Tieto skutočnosti realizačné firmy neriešia a v praxi sa preto vyskytujú zásadné chyby striekanej izolácie. Dôsledkom je nedodržanie izolačných vlastností, tepelné mosty a tvorba plesní, čo znehodnocuje stavbu a výrazne znižuje komfort a bezpečnosť bývania. Priemyselne vyrábané izolačné materiály v podobe dosiek z polystyrénu či minerálnej vlny sú vhodnejšou, bezpečnejšou aj udržateľnejšou voľbou, majú zaručené vlastnosti. Zásadný rozdiel medzi striekanou penou a tradičnými izoláciámi, ako aj fabricky vyrábaným PIR doskám je ten, že tieto izolácie sa vyrábajú za kontrolovaných podmienok, čiže pri optimálnej teplote a vlhkosti vzduchu, nechávajú sa stabilizovať a až po výstupnej kontrole opúšťajú výrobný závod. Popri tom sa vo výrobe prísne kontrolujú pravidelným odberom vzoriek a skúšaním.Dom zateplený tradičnými minerálnymi izoláciami alebo fabricky vyrábanými PIR penami spĺňa nielen tepelné, ale aj protipožiarne, akustické a hlavne statické parametre a dodržaním stavebného postupu a vrstiev sa predchádza kondenzácii vlhkosti v konštrukcii. Tým pádom nevzniká hniloba a plesne v drevenom krove alebo v stene. Ak by chcela firma so striekanou penou dosiahnuť podobnú mieru istoty pri izolačných vlastnostiach, musela by odobrať vzorky striekanej peny z konštrukcie strechy a následne ich zanalyzovať v laboratóriu. To sa v praxi nedeje a aj preto kvalita výrazne kolíše.

Problémom, ktorý sa vyskytuje stále častejšie, sú zavádzajúce praktiky niektorých realizačných firiem, ktoré sa zaoberajú montážou striekanej izolácie. Podstatným nedostatkom tohto riešenia v porovnaní s tradičnými postupmi je náchylnosť na chyby počas montáže, vedúce k nedodržaniu izolačných vlastností a ohrozeniu zdravia. Na toto však realizačné firmy neupozorňujú.

Izolačné vlastnosti striekanej peny časom degradujú. Izolačné materiály musia aj po započítaní parametra starnutia počas 25-ročnej životnosti materiálu spĺňať normy. Fabricky vyrábané PIR peny aj po započítaní efektu starnutia normy spĺňajú, striekaná izolácia však má reálny problém s udržaním parametrov počas plánovanej životnosti. Pri použití peny s uzavretou bunkovou štruktúrou, jej izolačné vlastnosti vytvárajú napeňovacie plyny (napríklad hydrofluorkarbon). Tieto plyny majú priamy vplyv na tepelnoizolačné vlastnosti peny a akonáhle uniknú cez stenu buniek, tepelnoizolačné vlastnosti peny sa zhoršujú. Pri otvorenej bunkovej štruktúre, ktorú na Slovensku najčastejšie používajú, sú steny medzi jednotlivými bunkami deravé a ako napeňovadlo sa používa voda na vytvorenie CO2 a bunkovej štruktúry. Tým sa do izolácie od začiatku zanesie zabudovaná vlhkosť, ktorá zhorší tepelnoizolačné vlastnosti. Obzvlášť v prípade použitia striekanej peny s vysokou nasiakavosťou (napr. Polychem Systems Sp.z.o.o., technické údaje uvedené vo vyhlásení o parametroch č. PL-2/S/2014), ktorá je aplikovaná na konštrukčnú OSB dosku v konštrukcii strechy, hrozí veľmi vysoké riziko tvorby plesní, hniloby dreva až po samotný rozklad dreva, ktoré tým stráca svoju únosnosť.

Striekaná pena je horľaváVo vyhlásení o parametroch, ktoré musí výrobca zložiek peny uvádzať, je povinne uvedené, ako dokáže striekaná pena odolávať ohňu. Väčšina striekaných pien je zaradená do kategórie E alebo F. To znamená, že sa jedná o horľavé materiály. Zásadným problémom je aplikácia striekanej peny v okolí komína. Vyžaduje si totiž špeciálne riešenie detailov izoláciou z kamennej minerálnej vlny. Pri výbere peny ako lacnejšej alternatívy však tieto opatrenia často chýbajú. V praxi je bežné, že sa striekaná pena komína dotýka, čo je neprístupné a vyslovene nebezpečné.

S reklamáciou následkov striekanej peny ťažko uspieť Výrobcovia striekanej peny garantujú deklarované parametre uvedené vo vyhlásení o parametroch. V prípade chybnej montáže alebo inej chyby výrobca chemických zložiek striekanej peny zodpovedá len do výšky predajnej ceny zložiek striekanej peny vrátane DPH. V prípade, že je nevyhnutné demontovať strechu a postaviť, sú tieto náklady na montážnikovi. Avšak v praxi s vysokou pravdepodobnosťou skončia na pleciach majiteľa domu.

Pozrite si video:

https://youtu.be/WKqlwHSegqg?si=UHV2zDrP2QAayIZn

 

KONTAKTY

kontakty


 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas