AKTUALITY

Drevodomy | Stavebné práce

Drevodomy | Stavebné práce

skcsen
  • PROGIPS PREŠOV
    Okrem služieb uvedených na stránke, sme ochotný vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

Veličiny na posudzovanie akustických vlastností deliacích konštrukcií.

Akustické požiadavky na deliace konštrukcie podľa aktuálnych noriem sú definované

-Indexom vzduchovej nepriezvučnosti Rw (pre konštrukcie plášťa: steny vrátane výplní otvorov, strechy, okenné a dverné konštrukcie, vnútorné deliace konštrukcie, stropy),

-Indexom krokovej nepriezvučnosti Lnw (pre stropy a stropy vrátane podláh,

-Indexom normalizovanej zvukovej izolácie Dn,T,w (pre súbor stavebných prvkov)

Na projektovanie stavebných konštrukcií z hľadiska akustiky slúži národná technická norma STN 73 0532 Akustika - Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Sú tu stanovené požiadavky na uvedené zvukovo-izolačné vlastnosti deliacích konštrukcí medzi miestnosťami a v obvodových plášťoch budovy. Účinným opatrením na zlepšenie akustických vlastností deliacích konštrukcií je zvýšenie ohybovej tuhosti v hlavnom nosnom smere. To je možné docieliť zväčšením prierezu alebo momentu zotrvačnosti - napríklad pri stropoch vysokými zloženými prierezmi (tvaru I alebo skriňového prierezu), alebo lepeným spojom vrchného záklopu a stropníc, čím sa docieli spolupôsobenie rebier a plášťa, alebo záklopom s vyššou tuhosťou, alebo výstuhami medzi trámami - ondrejskými krížmi alebo vložkami. Veľmi dobré skúsenosti sú s aplikáciou platní OSB v hrúbke 22mm a spojmi na perodrážku alebo kombinovaným drevo-betonovým stropom. Podstatnú úlohu pri zlepšení akustických vlastností má medzera súvisle vyplnená zvukovo-pohltivou výplňou, napríklad na báze mineralnej vlny. Zlepšenie zvukovo-izolačných vlastností sa dosahuje aj pomocou pružného upevnenia spodnej stropnej časti alebo vnútorného obkladu - napr. prostredníctvom odľahčených pružných plechových profilov alebo pomocou drevených lát na pružných závesoch. Samotný obklad alebo podhľad by mal byť zo zvukovo-pohltivých materiálov, napr. sádrovlaknitých dosák. Tým sa dosiahne podstatné zlepšenie krokvovej nepriezvučnosti v porovnaní s priamym spojením približne o 5-8dB. 

          Najefektívnejším spôsobom zlepšenia krokovej nepriezvučnosti podlahových konštrukcií - okrem umiestnenia mäkkej nášľapnej vrstvy, napr. z textilnej podlahoviny je konštrukcia plávajúcich podláh. Pri ťažkých plávajúcich podlahách sa akustická izolačná doska z vláknitých dosák (používajú sa tuhé dosky z minerálnej vlny) ukladá priamo na stropnú konštrukciu a na ňu sa aplikuje roznašacia vrstva. Hrúbka izolácie má byť aspoň 50mm. Betónová doska môže byť vhodne využitá v podlahovom kúrení, zároveň plní funkciu akumulačného jadra v ľahkej drevenej stavbe, čím do určitej miery reguluje tepelnú stabilitu v lete i v zime pri prerušovanom kúrení. Má podstatný význam aj v zlepšivaní požiernej odolnosti stropu. Pri ľahkej plávajúcej podlahe sa izolačné vláknité dosky taktiež ukladajú priamo na stropnú konštrukciu, napríklad záklop trámového stropu. Hrúbka izolácie má byť 25-40mm.

         Zvukovo-izolačné vlastnosti deliacích stien závisia od ich konštrukcie, predpokladaného dokonalého vyhotovnia bez škár a trhlín. Zvukovo-izolačné vlastnosti priečok možno efektívne vylepšiť vytvorením kombinovaných deliacích stien, a to konštrukciou jednoduchej priečky, ku ktorej sa pričlení akustická predstena. Podstatná je pri tom súvislá výplň vzduchovej medzery pohltivou zvukovou ioláciou.

 

KONTAKTY

kontakty


 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

created by: Marek Sarvas